All posts in: Rối Loạn Giấc Ngủ

Rối loạn giấc ngủ là những biểu hiện rất thường gặp trong y khoa nói chung và trong tâm thần học nói riêng. Rối loạn giấc ngủ có thể gây trở ngại nghiêm trọng cho các hoạt động bình thường về thể chất, tinh thần, xã hội và ảnh hưởng lớn đến cảm xúc.

Phân loại rối loạn giấc ngủ

Nhóm 1: Bao gồm những rối loạn liên quan đến chất lượng, số lượng và thời điểm khác nhau của giấc ngủ.

Nhóm 2: Bao gồm những hiện tượng bất thường xảy ra trong giấc ngủ.

Các loại rối loạn giấc ngủ thường gặp

Mất ngủ
Rối loạn tỉnh táo và ngủ nhiều
Những rối loạn nhịp sinh học ngày đêm
Những hiện tượng bất thường xảy đến trong giấc ngủ